Największe wydarzenie dotyczące opieki długoterminowej w Europie!

  
Spotykaliśmy się w dniach 26-28 września 2018 w Toruniu.

Ponad 1000 dyrektorów europejskich domów pomocy społecznej i profesjonalistów przybyło do Torunia, aby wziąć udział w dyskusji, podzielić się doświadczeniem i nawiązać nowe kontakty.
To bez wątpienia największa  w Polsce konferencja poświęcona tematyce opieki długoterminowej, ciesząca się uznaniem autorytetów naukowych i znakomicie oceniana przez uczestników. Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantuje stała współpraca z liderami i twórcami opieki długoterminowej w Polsce i za granicą.

 

Starzejąca się Europa stawia przed jej mieszkańcami trudne wyzwanie: budowania efektywnych systemów opieki nad osobami niesamodzielnymi. To zadanie dla rządów poszczególnych państw, w którego realizację powinno włączać się całe środowisko działające na rzecz europejskiej opieki długoterminowej, organizacje pozarządowe, działające w tym obszarze, a także społecznie odpowiedzialny biznes.
Zmieniające się warunki otoczenia, brak personelu, rosnące potrzeby podopiecznych systemu stawiają nowe wyzwania przed dyrektorami placówek opieki długoterminowej. A zatem jak przygotować  się do efektywnego zarządzania w najbliższej przyszłości? To kluczowe pytanie, na jakie staraliśmy się znaleźć odpowiedź w Toruniu, w 2018 roku.

 

"Myślę, że jest to jedna z najważniejszych konferencji na świecie a zwłaszcza w Europie. W tej konferencji bierze udział ponad 1000 osób. I wszyscy stawiają pytania dotyczące przyszłości opieki długoterminowej. Czy jest jedno rozwiązanie czy powinniśmy iść każdy w innym kierunku? Przyglądamy się najlepszym praktykom z całego świata, mamy więc prelegentów z USA, Kanady, Japonii, z całej Europy oraz z Anglii. A konferencja jest zorganizowana niezwykle dobrze." - Prof. Dan Levitt, Executive Director, Tabor Village, Canada


Na przyszłoroczną edycję zapraszamy do Torunia
w dniach 18-20 września 2019

 
3
dni
6
sesji
14
prelegentów
1000
uczestników


Prelegenci


Nobumasa Ohmori
Japonia
Przewodniczący i założyciel Medical Corporation Tatsuoka Social Welfare Corporation Tatsuoka. Zarządza 1 przychodnią medyczną, 10 placówkami dla osób starszych, 1 domem opieki dla niepełnosprawnych, 3 terapeutycznymi wspólnotami mieszkaniowymi dla osób cierpiących na demencję, oraz 35 centrami serwisowymi opieki domowej
Dan Levitt
Kanada
Jest uznanym międzynarodowym mówcą, liderem w zakresie opieki dla osób starszych, pisarzem i gerontologiem specjalizującym się w pomaganiu innym w tworzeniu lepszego życia dla seniorów. Celem Dana jest nauczenie milionów ludzi jak zmienić życie osób starszych na całym świecie. Jako popularny profesjonalny mówca, wygłasza prelekcje inspirujące tysiące ludzi na czterech kontynentach. Dan nie daje ludziom szablonowych odpowiedzi, lecz naprowadza ich na właściwą drogę. Jego przemówienia pozostawiają odbiorców z nowym sposobem myślenia o starzeniu się, który jest niezbędny, by rozkwitnąć w XXI wieku.
Magdalena Jaworska-Nizioł
Polska
z wykształcenia filolog polski, z zawodu dziennikarz i rzecznik prasowy. A po kilku latach przeszłam na drugą stronę barykady i z dziennikarza stałam się, z biegiem czasu, rzecznikiem prasowym, który na co dzień współpracuje z przedstawicielami mediów.

Wiera Władimirowna Czajkowska
Ukraina
Członek grupy ekspertów Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w zakresie medycyny paliatywnej i hospicyjnej. Członek Zarządu Centrum Gerontologii i Geriatrii Ukrainy. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Ukrainy.
Volker Rasche
Niemcy
Specjalista w dziedzinie księgowości i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi. Posiada 30 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Od 2006 kieruje działem płac i zarządzania aktywami w fundacji Protestant w Neuerkerode, w Niemczech. Zainteresowania: Ubezpieczenie opieki i opieki długoterminowej w Niemczech; rozwój ubezpieczenia opieki od 1995 roku; zarządzanie pracownikami; wymogi wobec personelu pielęgniarskiego i kierownictwa; zapewnianie jakości; nowy system oceny; kontrola jakości.
Daniela Tatiana Soitu
Rumunia
Profesor socjologii na Wydziale Socjologii i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Jassach, Rumunia.Główne obowiązki: przygotowanie kursów, nauczanie i ocena studentów. Koordynacja prac końcowych i rozpraw doktorskich. Członek komisji oceny końcowej prac doktorskich. Działalność badawcza. Kursy: Opieka społeczna dla osób starszych, Starsza rodzina, Poradnictwo w zakresie pracy socjalnej, Poradnictwo w zakresie rozwoju osobistego, Praca socjalna stosowana

Jeroen van den Oever
Holandia
Jest obecnie dyrektorem zarządzającym Fundis. Fundis jest spółką holdingową grupy przedsiębiorstw zajmujących się opieką nad osobami starszymi w środkowo-zachodnim regionie Holandii. Van den Oever pełnił wcześniej funkcje kierownicze w czołowych holenderskich firmach ubezpieczeniowych, takich jak Zilveren Kruis Achmea, część grupy Achmea/eureko-alliance oraz OHRA, grupa bankowa i ubezpieczeniowa. Również zajmował się on rozwijaniem różnych projektów z zakresu przedsiębiorczości na holenderskim rynku opieki zdrowotnej. Zdobywszy wykształcenie z zakresu ekonomii na uniwersytetach w Rotterdamie i Paryżu, wcześniej sprawował on swoje funkcje na stanowiskach w branży konsultingowej w Holandii. W okresie 1998-2002 pan Van den Oever pracował i mieszkał w Warszawie, gdzie zapoczątkował dwa programy typu Greenfield.
Paweł Dobski
Polska
Dr hab. Paweł Dobski prof. nadz. UEP – pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie, oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Lider projektów szkoleniowych i konsultingowych w zakresie wdrażania systemów ISO 9001: 2015, ISO 14 001: 2015, ISO 27001:2017, Standardów Akredytacyjnych oraz ochrony danych osobowych - RODO w ponad 300 podmiotach leczniczych. Autor ponad 100 publikacji poświęconych tematyce marketingowej i zarządzania przez jakość w podmiotach leczniczych opieki zdrowotnej.
Beata Bugajska
Polska
doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2016). Miejsce pracy: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Szczeciński. Od 2016 - dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Zainteresowania badawcze: pedagogika społeczna, gerontologia społeczna, pomoc społeczna i praca socjalna. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Autorka ponad 60 prac, w tym m. in.: Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne (Szczecin 2005); Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości (Szczecin 2012 - współautorka); Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych (Szczecin 2014 - współautorka) - książka zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najlepsza popularnonaukowa książka psychologiczna roku 2015; The nine stage in the cycle of life – reflections on E.H. Eriskon`s theory In: Ageing&Society  37.2017.

Jo Croft
Anglia
Jest dyplomowaną pielęgniarką z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu domami opieki w Australii i Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje jako Menadżer Jakości w Colten Care Ltd., dostawcy usług opiekuńczych w południowej Anglii z 20 zakładami pielęgnacyjno-opiekuńczymi oraz domami opieki, wliczając w to 5 wyspecjalizowanych wspólnot opieki dla osób chorych na demencję, zapewniając pomoc ponad 1000 mieszkańcom. Jo opisuje swoją rolę jako wspieranie i mentoring menadżerów ośrodków oraz kierowników medycznych w utrzymywaniu zgodności z ustawodawstwem branży opiekuńczej, a także jako monitorowanie standardów świadczonej opieki. Jo wygłasza przemówienia na konferencjach w Wielkiej Brytanii i publikuje artykuły w NRC.
Jadwiga Jośko-Ochojska
USA
Prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska jest  lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem, specjalistą zdrowia publicznego. Od 2002 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Główny obszar jej zainteresowań naukowych to medyczne aspekty stresu. Zajmuje się badaniami wpływu stresu na organizm, głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu obniżające odporność organizmu pacjenta i umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Jako epidemiolog zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy, światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii.
Beata Leszczyńska
Polska
Beata Leszczyńska – prezes - pełni funkcję Prezesa Zarządu ORPEA POLSKA (wcześniej MEDI-system) od 2014 r. W 2016 r. z sukcesem przeprowadziła proces włączenia firmy do Grupy ORPEA – największej sieci ośrodków opieki długoterminowej w Europie. Obecnie realizuje strategię rozwoju sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych w całej Polsce. Pracę w branży farmaceutycznej i medycznej rozpoczęła 15 lat temu jako przedstawiciel naukowy w firmach Altana Pharma oraz Nutricia, a następnie menedżer ds. sprzedaży w firmie Promed.  Od 2008 r. w prywatnym sektorze medycznym – najpierw w firmie LuxMed, później Centrum Medycznym ENEL-MED,  gdzie odpowiadała za zarzadzanie siecią 10 placówek diagnostyki obrazowej jako dyrektor pionu diagnostyki, a później dwóch szpitali, pełniąc funkcję dyrektora ds. szpitali i diagnostyki. Absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz MBA dla Kadry Medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Heather Johnson
USA
Leszek Guga
Polska
Ukończył psychologię organizacji na Uniwersytecie Łódzkim oraz szkołę trenerów zarządzania MATRiK. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą farmaceutyczną i sektorem zdrowia. Specjalizuje się w tematyce stresu, poczucia kontroli i własnej skuteczności. Prywatnie fascynat gier i ich wykorzystania w edukacji.Galeria 2018

Galeria 2017
 

 
 
Organizatorzy
Partner